GIỚI THIỆU

Danh sách thí sinh

Hoạt động nổi bật

STT Mã Vote Thí Sinh Thời gian
1 VNPAY NGUYỄN TRUNG KIÊN 11/11/2021 16:55
2 VNPAY Phạm Thị Duyên 11/11/2021 16:52
3 VNPAY NGUYỄN TRUNG KIÊN 11/11/2021 16:50
4 VNPAY Trần Thị Mai Lan 18/10/2021 17:41
5 VNPAY Trần Thị Mai Lan 18/10/2021 17:38

Đơn vị tổ chức

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông

Liên hệ: 037930395
Địa chỉ: Tầng 2, CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, P Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông

Liên hệ: 037930395
Địa chỉ: Tầng 2, CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, P Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông

Liên hệ: 037930395
Địa chỉ: Tầng 2, CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, P Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông

Liên hệ: 037930395
Địa chỉ: Tầng 2, CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, P Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đơn vị bảo trợ